Takım Koçluğu

Kurumların vizyon, misyon, değer ve hedeflerini saptamalarında, koçluk yaklaşımı ile, takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlamak, bu sanatı öğretmek ve takım üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirmek amacı ile verilen koçluk hizmetidir.