Koçluk Alanlar?

Kariyer Koçlu?u

Ki?isel Geli?im Koçlu?u

Ö?renci Koçlu?u

Koçluk Okullar?

Adler International Central Europe (Professional Coaching)

?ehir

?stanbul

Selin Bilgiç Akal?n

Profesyonel Koç

Selin Bilgiç Akal?n kariyer koçlu?u, ki?isel geli?im koçlu?u ve ö?renci koçlu?u alanlar?nda bireylere hizmet vermektedir. International Coach Federation (ICF) üyesi olan Selin, koçluk e?itimini ICF akredite Adler International’dan alm??t?r. Kariyerine Coachzone markas? alt?nda profesyonel koçluk hizmeti vererek devam etmektedir.

 

2011 y?l?nda Mey ?çki’de sat?? planlama uzman? olarak i? hayat?na ba?layan Selin, daha sonra yine Mey ?çki bünyesinde ticari pazarlama bölümünde deneyim kazanm??t?r. Tüketici davran???, pazarlama stratejileri ve pazarlama yönetimi gibi alanlarda bilgi ve tecrübe edindikten sonra, kariyerine üst düzey yöneticilerin i?e al?m dan??manl???n? yapan MY Executive’de devam etmi?tir. Birçok alanda ve sektörde kendini geli?tirdikten sonra, yüksek lisans döneminde tan??t??? koçluk ile hayat?nda yepyeni bir sayfa açaraken kariyerini de bu rotaya do?ru çevirmi?tir.

 

Koç Üniversitesi I?s?letme Bölümü’nden mezun olduktan sonra pazarlama yüksek lisans derecesini Bahçe?ehir Üniversitesin’de tamamlayan Selin, I?ngilizce bilmektedir. Ailesi ve sevdikleri ile vakit geçirmekten büyük keyif alan Selin’in en büyük tutkusu ve arzusu kendisini geli?tirebilmektir. De?erlerine uygun ya?ad???n? hissedebilmenin yolunu seyahat etmek, okumak ve ba?kalar?n?n hayatlar?na dokunabilmekte bulmu?tur.