Kariyer Koçlu?u

Kariyer Koçlu?u, ki?ilerin i? hayat?nda potansiyellerini maksimum düzeyde kullanabilmeyi, performanslar?n? artt?rmay?, kariyerlerinde ilerlemeyi, yeni bir aç?l?ma gitmeyi ya da kendi i?lerini kurmay? hedefleyen bireylere yönelik koçluk hizmetidir. Ayn? zamanda, de?erlerinizle ve güçlü yönlerinizle uyumlu kariyer hedefleri seçmenizde size destek olur.