Kad?na Özel Koçluk

Kalp-Zihin-Ruh-Beden bütünlü?ünde dü?ünme, hissetme, ke?if ve yenilenme deneyimi sa?layan, kad?nlara özel bir içsel liderlik geli?imi koçlu?udur.