Giri?imcilik Koçlu?u

Yeni bir fikri olup ba?lang?ç yapmak isteyen veya yeni giri?imde bulunmu? olan ki?iler bu koçluktan faydalanabilirler. Yeni fikri hayata geçirmek için kendine güvenini art?ran, onu cesaretlendiren, yeni giri?imlerinde güçlü yönlerini kullanabilmeyi, yeni aç?l?ma uyumda maksimum performans? hedefleyen koçluk hizmetidir.