Y?ld?z Koçlu?u

Y?ld?z koçlu?u, ?öhretin a??rl??? ve sorumlulu?undan kaynaklanan ve hayranlar?n?n sevdi?i kimlikler ve gerçek ki?ilik aras?ndaki gerilimle ba? etmek konusunda ünlü ki?ilere verilen koçluktur.