Ya?am Koçlu?u

Daha verimli, daha mutlu, daha dengeli ya?amak, var olan potansiyelini ortaya ç?karmak, kendisini geli?tirmek, de?i?mek, hayattan doyum almak isteyen bireyleri amaçlar?n? ve arzular?n? gerçekle?tirmeye te?vik eden koçluk hizmetidir.