Ö?renci Koçlu?u

Ö?rencilere, potansiyellerini ortaya ç?karma, becerilerini peki?tirme, yeni beceriler kazanma, performanslar?n? artt?rma, amaçlar?n? gerçekle?tirme yolunda destek sa?layan koçluk hizmetidir.