Kurumlarda Dönüşüm

Kurumların sürdürülebilirliğinin, topluma katkıda bulunmayı amaç edinmiş, hayal kuran, ilham veren “gerçek” liderlerde ve bütünselliğe, çeşitliliğe, dişi-eril dengesine önem veren “katılımcı” yönetim yaklaşımlarında yattığına inanıyoruz.

 

İşyerlerinde zihin kadar kalbe, beden kadar ruha yer olmalı.

 

Bunlar dengede olmadığında, ne verilen kararlar, ne yapılan seçimler ne de alınan aksiyonlar gerçek ve kalıcı başarıyı getirebilir.

 

Etkin liderlik gücü dış etkenlerden değil (ünvan, mevki, çevre, isim) iç güçlerden, özden alır. İnsanları korkuyla değil sevgiyle ve ilhamla harekete geçirir.

 

Liderin zihni ve bedeni kadar kalbini ve ruhunu da işe katması, bunun için de kalbi ve ruhuyla temasta olması önemlidir.

Nasıl yapıyoruz?

Atölye Çalışmaları:

 

Araştırma verilerine göre, yetişkin gelişiminde en etkili yöntem deneyimlemeye dayalı çalışmalardır. Biz de dönüşüm çözümlerimizde deneyimlemeye odaklanan atölye çalışmaları yürütüyoruz. Zihin-Kalp-Ruh-Beden bütünselliğinin kimliklerle değil, kişiliklerle deneyimlenmesine  odaklanıyoruz.

 

Grup  Koçlukları:

 

Sadece farkındalık kazanmanın dönüşüm için yeterli olmadığını da biliyoruz. Kazanımların hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da katılımcılarımızı grup koçlukları ile destekliyoruz.

 

‘Planlar hemen sıkı çalışmaya dönüşmezse, iyi niyet olarak kalır.’ – P. Drucker

 

Her katılımcı atölye çalışmalarından bireysel aksiyon planı ile ayrılır. Atölye çalışmalarının ardından 2-3 hafta sonra gerçekleştirilen Grup Koçluklarının amacı,  Atölye çalışmalarında alınanların davranış olarak hayata geçmesini desteklemek, deneyimleri paylaşmak, grubun birbirinden öğrenmesini, yaşanmışlıklardan farkındalıkları çıpalamasını sağlamaktır.

 

Birebir Koçluklar:

 

Amacı Programın başındaki birebir koçlukta, katılımcıların programdan beklentilerini kişisel hedeflerini ve program sonunda bekledikleri net çıktıları almak, ikinci görüşmede, bir ara değerlendirme yapmak ve programın katılımcı üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirmek, değişim ile edindikleri deneyimleri ve geleceğe yönelik aksiyon planlarını almak, üçüncü ve son görüşmede, programın başta belirlenen hedeflerle ve çıktılarla değerlendirmesini yapmak.

Kurumsal Dönüşüm Programlarımız

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Yöneticileri, takımları ve organizasyonları herkesin kendini değerli, işin içinde hissettiği ve potansiyelini tam olarak yansıttığı ortamlar yaratma konusunda destekler.

Mars ve Venüs Dünyada Buluşursa

Hem kişisel, hem de profesyonel hayatlarında kadınların ve erkeklerin birlikte daha başarılı olabilmeleri için, birbirlerini anlamalarını, değer vermelerini ve birbirlerinin kültürlerine dahil olmalarını kolaylaştırır.

Bilinçdışı Önyargı

Tüm farklılıkları kültürün içine dahil edebilmek için bireysel ve organizasyona ait önyargılar üzerine çalışır.

Liderlik Orkestrası

Liderlik takımınının (yönetim ekibi) birbirleriyle ve kendi ekipleri ile daha uyumlu bir şekilde, daha olumlu bir yaklaşımda ve daha verimli çalışmasını destekler. Takım koçluğu prensip ve uygulamalarına dayanır.

Liderlikte Kadın Eli

Sadece kadınlara özel tasarlanmış bu program, iş hayatındaki eril / dişil liderlik özelliklerini farkettirip, aralarındaki dengenin kurulmasını sağlar.

Yeni Nesil Liderlik Becerileri

Çağımızda yeni nesil liderlik becerilerine gereksinim duyulmaktadır. Ekiplerine daha yakın olan, takdir eden, etkin geribildirim veren, karşısındaki önemsediğini hissettiren liderlik becerilerinin geliştirilmesini destekler.

Sürdürülebilir, pozitif liderlik kültürünü benimsemiş şirketler için, liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir programdır.

Programın Amacı

 

  • Pozitif bakış açısı ve ortak dil oluşturmak,
  • Güçlü yönler ve değerler hakkında farkındalık kazandırmak,
  • Derin dinleme, güçlü sorular, geribildirim ve takdir becerilerini güçlendirmek,
  • Koçvari liderlik duruşunda deneyim kazandırmak,
  • Liderlik vizyonunu netleştirmek,
  • Liderlik vizyonuna taşıyacak eylem ve davranışları planlamak,
  • Arketip modellerini liderliğe uyarlamaktır.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi almak için

shutterstock_542934601-kare

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu, yönetim kademesinde olanlara, iş hayatlarında öğrenme, performans veya doyum konularında arzuladıkları sonuçlara ulaşmalarında; liderlik, yöneticilik, iletişim gibi konularda becerilerini geliştirmelerinde; etkili geri bildirim, yaşam dengesi, öncelik belirleme gibi temel yetkinlik konularda performanslarını arttırmalarında destek olan koçluk hizmetidir.

Takım Koçluğu

Kurumların vizyon, misyon, değer ve hedeflerini saptamalarında, koçluk yaklaşımı ile, takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlamak, bu sanatı öğretmek ve takım üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirmek amacı ile verilen koçluk hizmetidir.

“Çocuk da Yaparım Kariyer de” Koçluğu

Kadınlar, hayatlarının en önemli dönüm noktalarından biri olan doğum sürecinde fiziksel, duygusal, ruhsal değişimleri birarada yaşarlar. Hele de iş hayatındalar ise, bunlara bir de iç çelişkiler, kendini suçlamalar, uyumda zorluklar vb. sorunlar eklenir. Doğum öncesi ve sonrası süreçleri, koçluk ile destekleyerek kolaylaştırmak, hem kurumun hem de bireyin faydasına sonuçları beraberinde getirmektedir.

Koçluğun Rakamlarla Getirisi

Source: ICF Global Coaching Client Study was commissioned by the ICF but conducted independently by PricewaterhouseCoopers.

Verimlilik Artışı

Profesyonel koçluk, potansiyeli ortaya çıkartır.

 

Performans Artışı0%
İş Yönetimi0%
Zaman Yönetimi0%
Takım Etkinliği0%

Pozitif Çalışanlar

Birey ve takımların zorlukların üstesinden gelmek üzere özgüvenini artırır.

Özgüven Artışı0%
İlişki ve Bağ Artışı0%
İletişim Becerilerinde Artış0%
Yaşam Dengesi Kurabilme Yetkinliğinde Artış0%