What do we do?

People do transform.

 

We are the transformers.

What differs in us:

 

We are not the educators.

 

Dönü?ümü, deneyimsel atölye çal??malar?, bireysel ve tak?m koçluklar?yla destekleyen kolayla?t?r?c?lar?z.

 

Dönü?ümü içselle?tirmek üzere Zihin-Kalp-Ruh-Beden bütünselli?ine ve kimliklere ünvanlara de?il, ki?ilerin özüne odaklan?yoruz.

 

“Tell me, I’ll forget… Show me, I’ll remember…Involve me, I’ll understand.”

Chinese Proverb

 

Ne Sunuyoruz?

Who We Are?

Our Types of Coaching

It is a process that encourges the individual in finding inner and outer resources to increase self confidence, identify and manage potential challanges and ways to create peace and harmony throughout the transition period. 

Verilen E?itim (Gün)

1207

Dokundu?umuz Ki?i Say?s?

7717

Birebir Koçluk (Saat)

3129

Çal???lan Kurum Say?s?

147

Bize Ula??n

Etiler Mah. Tepecik Yolu Sok.
Atam Apt. No: 90 D: 1
34337 Be?ikta? – ?stanbul

Soru ve dü?üncelerinizi payla?mak için lüfen a?a??daki formu doldurarak bizimle ileti?ime geçin.