Girişimcilik Koçluğu

Yeni bir fikri olup başlangıç yapmak isteyen veya yeni girişimde bulunmuş olan kişiler bu koçluktan faydalanabilirler. Yeni fikri hayata geçirmek için kendine güvenini artıran, onu cesaretlendiren, yeni girişimlerinde güçlü yönlerini kullanabilmeyi, yeni açılıma uyumda maksimum performansı hedefleyen koçluk hizmetidir.